.
Xem trang tốt nhất với trình duyệt Google Chrome


Giải cờ Tướng Đại hội TDTT toàn quốc 2014


Giải cờ Tướng Đại hội TDTT toàn quốc 2014


(nguồn hình: vietnamchess; thanglongkydao; kyhuu)

Giải được tổ chức từ 05 - 14.12.2014 tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).


*** Kết quả chung cuộc:

BẢNG NAM

BẢNG NỮ

NHÂN

1

2

3

VÕ MINH NHẤT (Bình Phước)

LẠI LÝ HUYNH (Bình Dương)

NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (TP.HCM)

1

2

3

NGÔ LAN HƯƠNG (TP.HCM)

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH (Bộ Công An)

CHÂU THỊ NGỌC GIAO (Bình Định)

ĐỒNG

ĐỘI

1

2

3

3

TP.HCM

Bình Phước

Bình Dương

Hà Nội

1

2

3

3

TP.HCM

Bình Định

Hà Nội

Bộ Công AnCòn dưới đây là các ván đấu của ngộ:


Ván 1 (8g 05.12.2014)

Trần Anh Duy (HCM)

-tiên hòa-

Trần Chánh Tâm (HCM)

Ván 2 (8g 06.12.2014)

Trần Chánh Tâm (HCM)

-tiên thắng-

Nguyễn Hoàng Kiên (TBI)

Ván 3 (8g 08.12.2014)

Nguyễn Khánh Ngọc (HNO)

-tiên hòa-

Trần Chánh Tâm (HCM)

Ván 4 (8g 09.12.2014)

Trần Chánh Tâm (HCM)

-tiên thắng-

Bùi Thanh Long (ĐAN)

Ván 5 (8g 10.12.2014)

Trần Chánh Tâm (HCM)

-tiên bại-

Đào Cao Khoa (BDU)

Ván 6 (8g 11.12.2014)

Nguyễn Anh Quân (BCA)

-tiên bại-

Trần Chánh Tâm (HCM)

Ván 7 (8g 12.12.2014)

Võ Văn Hoàng Tùng (ĐAN)

-tiên hòa-

Trần Chánh Tâm (HCM)

Ván 8 (8g 13.12.2014)

Trần Chánh Tâm (HCM)

-tiên thắng-

Uông Dương Bắc (BRV)

Ván 9 (8g 14.12.2014)

Bùi Dương Trân (BDU)

-tiên bại-

Trần Chánh Tâm (HCM)
Mạng đang chậm, chờ chút nha hehe ...